Matrícula

Informació sobre el procés de preinscripció i matrícula del
CFGM Olis d’Oliva i Vins de l’escola Vedruna Artés.

Requisits

Poden accedir al Cicle Formatiu de Grau Mitjà Olis d’Oliva i Vins les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Preinscripció

Per formalitzar la preinscripció al cicle formatiu d’Olis d’Oliva i Vins de Vedruna Artés cal fer arribar la següent documentació al centre

 • Sol·licitud de preinscripció al curs.
 • Fotocòpia DNI de l’alumne/a.
 • Fotocòpia DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a)*.
 • Llibre de família*.
 • Certificació de la qualificació de la mitjana dels estudis. Si està cursant ESO, la certificació ha de ser dels cursos que hagi finalitzat.
 • Fotocòpia targeta sanitària.

* Documentació requerida en cas de ser menor d’edat.

Actualment l’única forma de fer la preinscripció és digitalment a través del correu electrònic vedrunaartes@vedruna.cat. Durant el període de selecció d’alumnat, es contactarà amb els alumnes preinscrits.

Matrícula

Un cop formalitzada la preinscripció caldrà realitzar la matrícula, aquest procés garanteix la plaça al cicle. La documentació necessària per realitzar aquest tràmit s’enviarà de forma personalitzada des de la secretaria del nostre centre.